Basel Toprak San. Ltd. Şti.
Ürünlerimiz

 Ürünlerimiz
       ● 8,5'luk Tuğla - Y1
       ● 13,5'luk Tuğla - Y2
       ● Yığma Blok Tuğla - D3
       ● Kare Baca Tuğla
       ● Yuvarlak Baca Tuğla

 Tuğla Hakkında - Tarihçe

 Tuğla Üretim Aşamaları

 Müşteri İstek Formu

 İletişim
     Tuğla Hakkında - Tarihçesi                                                                                       
   
Tuğla’nın geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Tuğla imalatı yapılan ilk inşaat malzemesidir. Kil ve suyun karıştırılıp ateş ile beraberliği ile tuğla meydana gelmiştir. Tuğla imalatı Mezopotamya da başlamıştır.

Daha sonraları M.Ö 4 yüzyılda sağlam ve yüksek kuleler inşa etmek için pişmiş tuğla kullanılmaya başlanmıştır. Babil şehrinde yapılan kazılarda halen günümüzdeki binalarda kullanılan tuğlalara benzeyen düzgün yapıda ve keskin kenarlı tuğlaların imal edildiği görülmüştür. Dünya’nın 7 harikasından biri olan Babil kulesinin yapımında kullanılan pişirilmiş tuğla bu konu için güzel bir simgedir.

Tuğla boyutlarında ilk standart Romalılar tarafından geliştirilmiştir. Tugla’da oluşan kalınlık sebebiyle kurumada olan problemleri çözmeye çalışmışlar ve bu konuda ilk defa araştırmalar yapılmıştır.

Bir zaman sonra tuğla sadece inşaat malzemesi olarak imal edilmesinin dışında satılmak üzerede imal edilmeye başlanmıştır.

Anadolu’da ise ilk pişmiş tuğla MÖ 4.yüzyılda Lidyalılar tarafından imal edilmeye başlanmıştır. Bu dönem Babil kelesi ile aynı döneme rastlamaktadır.Tugla Yunanlılardan sonra Bizanslıların katkılarıyla daha da gelişmiştir. Selçuklular Bizanslılardan sonra bu konuda epeyce ilerleme kaydetmişlerdir.